V okviru projekta je bila vzpostavljena prva Podatkovna baza znanja o urbanem rudarjenju z informacijami o sekundarnih mineralnih surovinah. Platforma je bila povezana s podatkovno bazo M4EU projekta Minerals4EU. Od 17 partnerjev je pet geoloških zavodov (BRGM, CGS, GEUS, GeoZS, SGU) sodeluje pa še EuroGeoSurveys (z HGI-CGS, GSD, H.S.G.M.E., GSI, TNO, NGU, PGI-NRI, LNEG, IGME in GeoInform kot povezani tretji udeleženci).

Obiščite spletno stran ProSUM.