Projekt RESEERVE, izvajan v sklopu programa EIT RawMaterials, je evidentiral mineralne vire šestih držav južne in jugovzhodne Evrope: Albanije, BIH, Hrvaške, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije, ki pred tem niso bile vključene v obstoječe podatkovne platforme. Glavni rezultat projekta je bil Register primarnih in sekundarnih mineralnih surovin držav zahodnega Balkana, ki je izhodišče za vključitev regije v pan-evropske Mreže o nahajališčih mineralnih surovin in njeno prepoznavnost na svetovnemu trgu mineralnih surovin. V register je vključenih 473 nahajališč mineralnih surovin ter skoraj 1500 rudarskih in metalurških odlagališč. Za industrijo in nove naložbe v regiji je zagotovljen zadosten pretok informacij o mineralnih virih.

Projekt RESEERVE je bil korak naprej pri vzpostavljanju plodnega sodelovanja med državami južne in jugovzhodne Evrope. Geografska pokritost Evropske baze mineralov je bila razširjena s podatki iz držav zahodnega Balkana.

Podatki o projektu:

Trajanje projekta: avgust 2018–november 2021
Vodja projekta: Geološki zavod Slovenije (GeoZS)

Obiščite spletno stran RESEERVE.

Na tem zemljevidu si lahko ogledate nahajališča mineralov, kartirana v okviru projekta RESEERVE:

Zemljevid lahko odprete tudi v novem zavihku.