Izziv projekta HOVER je bil pridobiti razumevanje mehanizmov nadzora kakovosti nad naravno in onesnaženo podzemno vodo po vsej Evropi z uporabo skupnega strokovnega znanja in podatkov, ki jih imajo države članice. Projekt je temeljil na šestih tehničnih oseh, povezanih z i) geogenimi elementi, ki so naravno prisotni v visoki koncentraciji v podzemni vodi, ii) povezavami med mikrobno ekologijo in raznolikostjo vodonosnikov s procesi preoblikovanja onesnaževal na prehodnih območjih med podzemno in površinsko vodo v Evropi, iii) razpršenim onesnaževanjem z nitrati in pesticidi zaradi kmetijskih dejavnosti, iv) porazdelitvijo starosti in časa potovanja podzemne vode v evropskih vodonosnikih, v) oceno ranljivosti tveganja onesnaženja s površine in iv) organskimi onesnaževali, ki vzbujajo skrb.

 

Poleg plodne tehnične in znanstvene izmenjave med evropskimi geološkimi zavodi so bile v okviru projekta pripravljene različne smernice, tematski zemljevidi, orodja spletnih storitev na vseevropski ravni in na ravni pilotnih študij ter zbirke podatkov, ki so na voljo prek informacijske platforme / Evropske infrastrukture za geološke podatke (EGDI). Izdelava spletne storitve za termalne in mineralne vode, ki omogoča pregled glavne fizikalno-kemijske sestave in sestave slednih prvin teh družbenih voda. Na portalu EGDI so na voljo tudi trije zemljevidi, ki so dragoceni za oceno vpliva razpršenega onesnaževanja (nitrati in pesticidi), skupaj z naborom podatkov in izdelano metodo: zemljevid redoks potenciala, časa prenosa nitrata skozi nenasičeno cono in nitrata, shranjenega v nenasičeni coni od leta 1900 do leta 2000. Več kot 20 pilotnih študij o uporabi več kot 10 okoljskih sledilcev in podpornih parametrov za oceno starostne porazdelitve podzemne vode po Evropi. Ocena ranljivosti zgornjega vodonosnika za onesnaženje z uporabo uveljavljene metode DRASTIC in COP za posebna kraška območja zajema velik del EU in je na voljo za nadaljnje študije. Različne študije primerov, smernice in tehnični dokument, ki opisujejo starostno porazdelitev podzemne vode, dajejo dober pregled nad razpoložljivostjo in uporabo takšnih informacij v Evropi ter nad potrebami po nadaljnjem razvoju in izboljšavah, kot so svetovni standard za strukturirano podatkovno zbirko za okoljske sledilce in izpeljane starostne porazdelitve podzemne vode ter ranljivost vodnjakov za oskrbo z vodo zaradi onesnaženja s površja. Organska onesnaževala, ki vzbujajo skrb, so bila zbrana iz objavljene in neobjavljene literature, kar daje dober pregled stanja spremljanja v Evropi.

Podatki o projektu:

Trajanje projekta: 1. julij 2018–31. oktober 2021
Vodja projekta: Laurence Gourcy, Urad za geološke raziskave in rudarstvo (BRGM)
Stran projekta na spletni strani GeoERA: https://geoera.eu/projects/hover8/

GIS pregledovalnik za rezultate HOVER

V tem pregledovalniku so na voljo rezultati projekta HOVER:

Zemljevid lahko odprete tudi v novem zavihku.