Čeprav imajo države članice EU na splošno obsežen pregled nad viri podzemne vode v svoji domovini in so opredelile telesa podzemne vode za EU Okvirno direktivo o vodah, za razvojne politike in vrednotenje ni na voljo celovitega pregleda nad vsemi sladkimi podzemnimi vodami v Evropi. Cilj projekta RESOURCE je bil prikazati možnosti usklajevanja informacij o evropskih virih podzemne vode s čezmejnimi testnimi projekti, z usklajenimi pristopi k opisovanju kraških in krednih vodonosnikov ter s prvim informacijskim izdelkom na vseevropski ravni, kjer so bili razpoložljivi podatki zbrani in združeni za izdelavo zemljevida virov sladke podzemne vode v Evropi. Nabor poročil projekta RESOURCE povzema dobre prakse pri zagotavljanju čezmejno usklajenih podatkov in informacij za ocenjevanje 3D strukture vodonosnikov, razpoložljivih količin vode ter pretokov in kakovosti vode v virih. Uskladitev takšnih hidrogeoloških informacij je predpogoj za vsako čezmejno upravljanje podzemne vode. V delo je bila vključena vrsta regionalnih in nacionalnih zainteresiranih strani, da bi zagotovili tako interakcijo z organi, ki upravljajo in varujejo vire podzemne vode, kot tudi s končnimi uporabniki, s čimer so v sodelovanju s projektom Informacijske platforme GeoERA izboljčali razširjanje rezultatov in jim zagotovili orodja z enostavnim dostopom, pri čemer bi skupaj dali prednost informacijskim izdelkom, ki so za družbo najbolj koristni. Zagotovljeni informacijski izdelki služijo kot prvi prototipni primer informacij, ki bodo dostopne v okviru geološke službe za Evropo.

Podatki o projektu:

Trajanje projekta: 1. julij 2018–31. oktober 2021
Vodja projekta: Hans-Peter Broers, Nizozemski zavod za uporabne znanstvene raziskave (TNO)
Stran projekta na spletni strani GeoERA: https://geoera.eu/projects/resource9/

GIS pregledovalnik za rezultate RESOURCE

V tem pregledovalniku so na voljo rezultati projekta RESOURCE:

Zemljevid lahko odprete tudi v novem zavihku.