Podnebne spremembe imajo v Evropi že zdaj obsežne in pomembne posledice, ki se bodo v prihodnosti še povečale. Za zmanjšanje škode so za načrtovanje optimalnih strategij prilagajanja potrebne podrobne ocene, ki temeljijo na poglobljenem razumevanju hidrološkega sistema. Podzemna voda ima ključno vlogo v celinskem vodnem krogu in je sposobna, odvisno od lastnosti podpovršja in stanja sistema (suh/moker) pred vremenskim dogodkom, oblažiti ali povečati vpliv ekstremnih vremenskih dogodkov, ki povzročajo sušo ali poplave. Zato je razumevanje in upoštevanje hidrogeologije bistveno pri ocenjevanju vplivov podnebnih sprememb. Geološki zavodi v Evropi pridobivajo potrebne podatke in znanje o sistemu podzemne vode, nekateri od njih pa imajo vrhunsko strokovno znanje in izkušnje pri uporabi teh podatkov v ocenah vpliva na podnebne spremembe. Da bi optimizirali postopek ocenjevanja, ki bi dal usklajene rezultate na ravni EU, ter prispevali k splošni izboljšavi ocen, so geološki zavodi sodelovali v projektu TACTIC pri razvoju raziskovalne infrastrukture za napredovanje in usklajevanje ocen podnebnih sprememb z uporabo znanja in podatkov o sistemu podzemne vode, ki je bila preizkušena v pilotnih projektih, ki zajemajo večino podnebnih izzivov in hidrogeoloških razmer v Evropi. S prispevanjem podatkov in rezultatov EGDI za shranjevanje in vizualizacijo je TACTIC poleg tega prispeval k enostavnemu dostopu do informacij, pomembnih za ocene podnebnih sprememb, ki jih je mogoče uporabljati neposredno ali vključene v prihodnje sisteme za podporo odločanju.

Podatki o projektu:

Trajanje projekta: 1. julij 2018–31. oktober 2021
Vodja projekta: Peter van der Keur, Geološki zavod Danske in Grenlandije (GEUS)
Stran projekta na spletni strani GeoERA: https://geoera.eu/projects/tactic9/

GIS pregledovalnik za rezultate TACTIC

V tem pregledovalniku so na voljo rezultati projekta TACTIC:

Zemljevid lahko odprete tudi v novem zavihku.