Aplikace pro vyhledávání dat umožňuje vyhledat všechny zdroje dostupné v EGDI (vrstvy, dokumenty, metadata atd.), zobrazit jejich metadata a vybrat, zobrazit a stáhnout podmnožiny položek z více datových sad. Datové sady, které ve svých metadatech nebo datech neobsahují přesně ty výrazy, které uživatel zadal do vyhledávání, mohou být nalezeny, protože do vyhledávání jsou zahrnuta sémanticky podobná slova z vícejazyčného tezauru.

https://geusegdi01.geus.dk/searchsystem/cs/GeoERA