Συχνές ερωτήσεις:

#1:
Ε: Μπορώ να μεταφορτώσω δεδομένα από το EGDI;
Α: Ορισμένα δεδομένα μπορούν να μεταφορτωθούν. Αυτό ισχύει για δεδομένα που μεταφορτώνονται ως GeoPackages ή Shapefiles. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε επίσης να μεταφορτώσετε αρχεία pdf, -tiff., ή παρόμοια αρχεία με περιεχόμενο ίδιο με αυτό που απεικονίζει ο χάρτης. Εάν ο πάροχος δεδομένων το επιτρέπει, μπορείτε να μεταφορτώσετε τέτοιου είδους αρχεία από το μενού αριστερά.

#2:
Ε:  Χρειάζεται να έχω λογαριασμό για να έχω πρόσβαση στα δεδομένα;
Α: Όχι. Ο μόνος λόγος για τον οποίο θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό είναι αν επιθυμείτε να αναφορτώσετε τα δικά σας δεδομένα στο σύστημα του EGDI.

#3:
Ε: Πώς μπορώ να τοποθετήσω τα δικά μου δεδομένα στον χάρτη του EGDI;
Α: Δεδομένα συναφή με γεωεπιστημονικά έργα είναι ευπρόσδεκτα στο EGDI. Εμείς, ωστόσο, θα χρειαστεί να συνομιλήσουμε μαζί σας, πριν αναφορτώσετε τα δεδομένα σας, ούτως ώστε η πλατφόρμα να παραμένει συνεπής. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην σελίδα «Πώς μπορώ να συμμετάσχω».

#4:
Ε: Πώς μπορώ να αναζητήσω σύνολα δεδομένων;
Α: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να εντοπίσετε τις επιθυμητές πληροφορίες. Αφενός, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του Θεματικού Γνωστικού Αντικειμένου στο οποίο ανήκουν. Εάν αναζητείτε σύνολα δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση Δεδομένων. Εάν ενδιαφέρεστε για αναζήτηση εγγράφων (PDF, εικόνες και αρχεία CSV), μπορείτε να μεταβείτε στο Αποθετήριο Εγγράφων. Αν σας ενδιαφέρουν τα μεταδεδομένα, κατά την οδηγία INSPIRE και το πρότυπο ISO 19115, μπορείτε να μεταβείτε στον Κατάλογο Μεταδεδομένων.

#5:
Ε: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του EGDI  και του EPOS;
Α: Μπορεί να προκαλεί σύγχυση το γεγονός ότι υπάρχουν, πιθανώς, δύο χωρικές υποδομές για γεωλογικά δεδομένα στην Ευρώπη, το EGDI και το EPOS. Στην πραγματικότητα, όμως, έχουν πολύ διαφορετική λειτουργικότητα, περιέχουν διαφορετικά είδη δεδομένων και εξυπηρετούν διαφορετικές ομάδες χρηστών. Το EGDI περιλαμβάνει, κυρίως, γεωλογικά δεδομένα με την ευρεία έννοια (βασική γεωλογία, ορυκτοί πόροι, γεωενέργεια, υπόγειοι υδατικοί πόροι, γεωχημεία, γεωκίνδυνοι, αστική γεωλογία κλπ.). Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για εναρμονισμένα πανευρωπαϊκά σύνολα δεδομένων. Το EGDI περιέχει, επίσης, εκθέσεις και άλλα σχετικά έγγραφα από γεωλογικά έργα.
Το EPOS παρέχει πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές δεδομένων αναφορικά με τις επιστήμες που μελετούν τη στερεή επιφάνεια της γης, όπως, για παράδειγμα, σεισμολογικά, κοντά σε  ρήγματα και ηφαιστειολογικά παρατηρητήρια, GNSS και δορυφορικά δεδομένα, καθώς και γεωμαγνητικές παρατηρήσεις και εργαστήρια πολλαπλών κλιμάκων. Ένας περιορισμένος αριθμός επιπέδων πληροφορίας από το EGDI είναι, επίσης, προσβάσιμος στο EPOS, συμπεριλαμβανομένου του γεωλογικού χάρτη επιφανείας, πληροφοριών ευρετηρίου σχετικά με γεωτρήσεις, ορυχεία και τρισδιάστατα γεωλογικά μοντέλα.

#6
Ε: Θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας. Πώς μπορώ να το κάνω;
Α: Εάν έχετε κάποια ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί εδώ, επιθυμείτε να αναφορτώσετε δεδομένα ή να επικοινωνήσετε για οποιονδήποτε λόγο, μεταβείτε στη Σελίδα Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες.

#7
Ε: Θα είναι περισσότερα δεδομένα διαθέσιμα στο μέλλον;
Α: Το EGDI δημοσιεύει συνεχώς νέα δεδομένα. Πολλά σύνολα δεδομένων συμπεριλήφθηκαν πρόσφατα κατά τη διάρκεια του GeoERA και πολλά ακόμα σύνολα δεδομένων θα συμπεριληφθούν κατά τη διάρκεια του GSEU, το οποίο ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2022.

#8
Ε: Πού μπορώ να βρω έναν κατάλογο όλων των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο κοινό;
Α: Μπορείτε να ανατρέξετε στον Κατάλογο επιπέδων πληροφορίας. Μπορείτε, επίσης, να βρείτε υπηρεσίες μέσω της Αναζήτησης Δεδομένων και του Καταλόγου Μεταδεδομένων.