Iskanje podatkov omogoča prosto iskanje po vseh podatkih EGDI (sloji, dokumenti, metapodatki itd.), ogled njihovih metapodatkov ter izbiro, prikaz in prenos podskupin elementov iz več podatkovnih zbirk. Možno je najti tudi zbirke podatkov, ki v svojih metapodatkih ali podatkih ne vsebujejo natančno takšnih izrazov, kakršne je uporabnik vnesel v iskanje, saj so v iskanje vključene semantično sorodne besede iz tezavra ključnih besed.

https://geusegdi01.geus.dk/searchsystem/sl/GeoERA