EGDI metadatakataloget (åbner i en ny fane) er den centrale indgang til metadata, der i standardiseret form beskriver alle identificerede dataressourcer og anden udvalgt information, der er relevant for EGDI. Kun digital og struktureret information (f.eks. geografiske og rumlige datasæt eller datasætserier og geodatatjenester som Web Map Services (WMS), Web Feature Services (WFS), multidimensionelle modeller eller andre digitale produkter (webapplikationer osv.)) er beskrevet af metadata i dette katalog. Metadata for ustrukturerede dokumenter gemmes og vedligeholdes i komponenter af EGDIs dokumentbase.

EGDI metadatakataloget muliggør fremfinding, visning og brug af geologiske data i hele Europa. Det giver værktøjer til kompilering af disse metadata i et standardiseret format. Metadata er frit tilgængelige for alle til visning og søgning, men indsættelse og redigering er kun tilgængelig for autoriserede brugere. Hvis du gerne vil levere data og metadata til EGDI, kan du læse her, hvordan du kommer i gang med det.