V EGDI se ključne besede uporabljajo za označevanje in iskanje zbirk podatkov. Ključne besede so zbrane in razdeljene glede na geoznanstvene teme preko tezavrskega sistema urejanja. Ključne besede so razporejene po hierarhiji in jim je možno dodeliti prevod v več jezikih. S pomočjo tezavra ključnih besed je mogoče najti informacije v EGDI, ne da bi poznali točne ključne besede, ki so jih ponudniki podatkov vnesli v svoje podatkovne zbirke. Na primer, če je bil nabor podatkov registriran s ključno besedo evaporit, ga bo uporabnik našel preko EGDI iskanja podatkov tudi z iskanjem ključne besede sadra, ker je sadra evaporit, ali na primer Yeso (sadra v španščini).

Skratka, tezaver ključnih besed EGDI je:

  • Zbirka več kot 2500 geoznanstvenih vodilnih izrazov,
  • razvrščen v 16 geoznanstvenih iskalnih kategorij,
  • večinoma označen v angleščini,
  • preveden v različne jezike (30 % vodilnih izrazov je na voljo v 22 ne-angleških jezikih),
  • z edinstvenimi spletnimi naslovi (URI),
  • s povezavami na standardizirane šifrante iz INSPIRE in GeoSciML,
  • s povezavami do uporabljenih virov, kot sta tezaver GEMET in tezaver GBA,
  • z ustreznimi vodilnimi izrazi iz projektov KINDRA in VOGERA ter seznamov ključnih besed OneGeology,
  • osnovan kot tezaver (SKOS/RDF) v skladu s primeri uporabe iskanja in označevanjem metapodatkov v katalogu metapodatkov,
  • v obliki RDF.

Pojdite na tezaver ključnih besed (odpre se v novem oknu).