EGDI je Evropská geologická infrastruktura EuroGeoSurveys (EGS). Poskytuje přístup k celoevropským a národním souborům dat a geologickým službám evropských geologických služeb. EGDI je klíčovým prvkem strategie EGS pro vytvoření geologické služby pro Evropu.

EGDI umožňuje přístup k více než 800 vrstvám prostorových informací a k velkému množství dokumentů (zpráv, obrázků, tabulek atd.). K dispozici je také databáze 3D geologických modelů. Vrstvy lze zobrazit v prohlížečích a všechny informace lze vyhledávat v pokročilém systému vyhledávání. Množství vědeckých termínů je zdokumentováno ve slovníku a existuje také vícejazyčný tezaurus, který se používá ve vyhledávacím systému a k vyhledávání vrstev v metadatovém katalogu.

EGDI obsahuje výsledky projektů pokrývajících širokou škálu geovědních témat. Na výsledky jednotlivých témat se můžete zaměřit prostřednictvím příslušných odkazů na této stránce a v podnabídkách.

NÁSTROJE PRO VYHLEDÁVÁNÍ A ZOBRAZOVÁNÍ DAT

Prohlížeč map

Vyhledávání dat

Úložiště dokumentů

Slovníky

Vícejazyčný tezaurus

Metadatový katalog

Mapové vrstvy a služby

TÉMATA

Základní geologie

Mořská geologie

Nerostné zdroje

Geoenergie

Vodní zdroje

Geochemie

Pozorování Země a geologická rizika

Městská geologie