Το EGDI περιλαμβάνει επίπεδα πληροφορίας με γεωφυσικά δεδομένα διαφόρων ειδών, όπως  σεισμικές και γεωηλεκτρικές μετρήσεις:

Περισσότερα σύνολα γεωφυσικών δεδομένων θα προστεθούν μελλοντικά στην πλατφόρμα του EGDI.