Geofyzika

EGDI obsahuje vrstvy geofyzikálních dat různých typů, jako jsou seismická a geoelektrická měření:

V budoucnu budou do EGDI přidány další sady geofyzikálních dat.

Other Scientific Themes

Geochemie

Geoenergie

GeoERA

Geologické dědictví

Městská geologie

Nerostné zdroje

Pozorování Země a geohazardy

Vodní zdroje

Vrty

Základní geologie