Geoenergie

Energie je pro fungování naší společnosti životně důležitá. Energii potřebujeme k vytápění našich domovů, k výrobě potravin, k dopravě a k mnoha dalším účelům. Spotřeba energie však představuje dva hlavní problémy. Zaprvé, naše obrovská závislost na fosilních palivech zvyšuje množství CO2 v atmosféře a urychluje změnu klimatu. Za druhé, domácí výroba energie klesá, což nás činí stále závislejšími na dodavatelích ze zemí mimo Evropu, v některých případech na nespolehlivých nebo neudržitelných dodávkách. EU se snaží tyto problémy řešit prostřednictvím "Green Deal", a to zvýšením podílu domácích obnovitelných zdrojů energie, snížením spotřeby a snížením emisí skleníkových plynů.

V rámci EuroGeoSurveys se toto téma projednává v odborné skupině Geoenergy.

V posledních desetiletích bylo realizováno několik evropských a regionálních projektů zaměřených na řešení energetických otázek souvisejících se zdroji fosilních paliv, kapacitou pro zachycování a ukládání uhlíku, potenciálem geotermální energie, ložisky břidlicového plynu a ropy atd. GeoERA výrazně rozšířila znalosti o geoenergetice.

GeoERA Geoenergetické projekty:

Podívejte se na některé údaje a mapy týkající se energetiky na stránkách EGDI:

Related projects

3D geomodelling for Europe
3DGEO-EU
3D geomodeling pro Evropu
Tento projekt demonstruje metody přeshraniční harmonizace se zaměřením na nejistotu, modelování dat o poruchách a konzistenci 3D modelů, což má zásadn...

Other Scientific Themes

Geochemie

GeoERA

Geofyzika

Geologické dědictví

Městská geologie

Nerostné zdroje

Pozorování Země a geohazardy

Vodní zdroje

Vrty

Základní geologie