EGDI je Evropska geološka podatkovna infrastruktura Zveze evropskih geoloških zavodov (EuroGeoSurveys – EGS). Zagotavlja dostop do vseevropskih in nacionalnih zbirk geoloških podatkov in storitev evropskih geoloških zavodov. EGDI je osrednji element v prizadevanjih EGS za vzpostavitev geološke službe za Evropo.

EGDI omogoča dostop do več kot 800 slojev zemljevidov in velikega števila dokumentov (poročila, slike, preglednice itd.). Na voljo je tudi zbirka podatkov za 3D geološke modele. Sloje je mogoče prikazati na zemljevidih, vse informacije pa je mogoče poiskati v prostem besedilnem iskalniku. Številni znanstveni izrazi so dokumentirani v slovarju, obstaja pa tudi večjezični tezaver ključnih besed, ki se uporablja v iskalniku in za iskanje slojev v povezanem katalogu metapodatkov.

EGDI vsebuje rezultate projektov, ki pokrivajo širok spekter geoznanstvenih področij. Rezultate vsakega od njih lahko pregledate v razdelku “Znanstvena področja” na tej strani ali v meniju  pod izborom “Znanstvena področja”.

Orodja za iskanje in prikaz podatkov

Pregledovalnik zemljevidov

Iskanje podatkov

Repozitorij dokumentov

Slovarji

Večjezični tezaver ključnih besed

Katalog metapodatkov

Podatkovne storitve in sloji

Znanstvena področja

Temeljna geologija

Geologija morja

Viri mineralnih surovin

GeoEnergija

Vodni viri

Geokemija

Opazovanje Zemlje in geohazard

Urbana geologija