EGDI obsahuje údaje o různých souborech vrtů.

Jedním z nich je „Vrtný index“ vytvořený společně s EPOSem s relativně malým množstvím informací přímo v datovém souboru. V současné době je pro tuto datovou sadu v EGDI k dispozici pouze služba WMS, ale v budoucnu bude k dispozici také WFS s možnostmi filtrování a odkazy na podrobné informace o vrtech.

Dalším příkladem je soubor národních vrtných dat z Dánska.