Multiskala, rumligt relaterede datasæt og dataprodukter i 1D, 2D og 3D er de grundlæggende komponenter af geologisk basisinformation leveret af de geologiske undersøgelsesinstitutioner. Disse datasæt og produkter, herunder beskrivelse af brønde, geologiske kort og 3D modeller, viser og forklarer den geologiske opbygning af overfladen og undergrunden af jordskorpen. Modelinformation omfatter litologi, litostratigrafiske enheder, alder (af klipper og geologiske hændelser), strukturelle elementer (f.eks. forkastninger og overskydninger), geomorfologiske træk, litotektoniske enheder og andre. Denne type geologisk basisinformation danner det uundværlige grundlag for anvendte geovidenskabelige projekter og problemløsninger.

I mange år har EuroGeoSurveys (EGS)-fællesskabet arbejdet i EU-samfinansierede projekter for at harmonisere sådanne datasæt i hele Europa. Resultaterne af disse projekter er hostet i EGDI (fx OneGeologyEurope onshore geologisk kortdatasæt for mange europæiske lande i en skala på 1:1 million og GeoERA datasæt) sammen med andre datasæt fra Europa såsom International Geological Map of Europe i skala 1: 5 millioner (IGME 5000). Ikke desto mindre er der stadig store huller i datasættet. Endvidere er rammerne for god videnskabelig nomenklatur, datamodeller og arbejdsprocesser, en nødvendig forudsætning for yderligere transnational dataharmonisering, stadig under udvikling.

3D-geomodeller er den mest udfordrende, men også den mest effektive måde at dele data og information på og til at kommunikere om opbygningen af jordskorpen. Denne type modeller har i en lang periode haft en anvendelse i minedrift og olie- og gasindustrien og på det seneste i andre geovidenskabelige applikationer såsom bygeologi, risikostyring eller geotermisk energi. Konstruktionen af 3D geomodeller er generelt afhængig af proprietære software-pakker. Den nuværende EGS-indsats er rettet mod at bygge bro mellem 2D og 3D for at producere geomodeller, der er let anvendelige af slutapplikationerne, f.eks. til simulering af processer. For at nå dette mål forudses fælles metoder og udviklinger på EGS-niveau med støtte fra open source-løsninger.

Inden for EuroGeoSurveys-fællesskabet udføres igangværende og fremtidige indsatser relateret til grundlæggende geologi primært af ekspertgruppen for Geological Mapping & Modeling, med stærk støtte fra ekspertgruppen for Spatial Information med hensyn til de tekniske aspekter.

Grundlæggende geologilag i EGDI-kortfremviseren. Alle kort åbnes i en ny fane: