Earth Observations og Geohazards

 

Earth observations er indsamling af information om Jorden, herunder både fjernmålingssystemer (sensorer i satellitter, lavhøjdefly, fjernstyrede flysystemer osv.) og in situ data (jordbaserede overvågningssystemer, dataindsamling, feltarbejde).

Den systematiske observation af jordens overflade og overvågningen af jorddeformation muliggør præcis kortlægning og vurdering af geohazards. Geohazards kan have alvorlige konsekvenser for menneskers liv og ejendom og kan føre til alvorlige socioøkonomiske konsekvenser.

Derudover kan earth observation systemer detektere jordoverfladeændringer, mineralsammensætninger af blotninger og jordbevægelser, der bidrager til miljøvurderinger, der bruges af mineindustrien til at understøtte miljøforvaltning og velfærd.

I EGS behandles dette emne i ekspertgruppen for Earth Observation and Geohazard.

Earth observations- og geohazards-kortlag på EGDI.
Alle kort åbnes i en ny fane:

 

Other Scientific Themes

Basisgeologi

Boringer

By-geologi

Geo-energi

GeoERA

Geofysik

Geokemi

Geoparker og -turisme

Mineralske råstoffer

Vandressourcer