Opazovanje Zemlje in geološko pogojene nevarnosti

Opazovanje Zemlje je zbiranje informacij o Zemlji, ki vključuje tako sisteme daljinskega zaznavanja (senzorji v satelitih, nizko leteči letalniki, daljinsko vodeni letalniki itd.) kot in-situ podatke (sistemi za monitoring na tleh, zbiranje podatkov, terensko delo).

Sistematično opazovanje Zemljinega površja in spremljanje deformacij tal omogočata natančno kartiranje in ocenjevanje geološko pogojenih nevarnosti. Geološko pogojene nevarnosti imajo lahko hude posledice za človeška življenja in premoženje ter lahko povzročijo resne družbeno-ekonomske probleme.

Poleg tega lahko sistemi za opazovanje Zemlje zaznajo spremembe površja tal, mineralno sestavo izdankov in premike tal, ki prispevajo k okoljskim ocenam, ki jih rudarska industrija uporablja v podporo okoljskemu upravljanju in družbeni blaginji.

V okviru EGS to temo obravnava Strokovna skupina za opazovanje Zemlje in geološko pogojene nevarnosti.

Zemljevid EGDI s sloji projekta Opazovanje Zemlje in geološko pogojene nevarnosti.

Vsi zemljevidi se odprejo v novem zavihku:

Other Scientific Themes

GeoEnergija

GeoERA

Geofizika

Geokemija

Geološka dediščina

Temeljna geologija

Urbana geologija

Viri mineralnih surovin

Vodni viri

Vrtine