Geološka dediščina

Geološki procesi na Zemlji se ves čas dogajajo okoli nas. Reke si urezujejo pot v svoje doline, izločajo sedimente, in kjer se izlivajo v morje tvorijo delte, gore pa se neopazno dvigajo, ko celinske plošče tiščijo druga ob drugo. Ti procesi oblikujejo tla, na katerih stojimo, in pokrajine, ki jih vidimo okoli sebe. Rezultat tega so pogosto posebna geološka območja (geološke točke), ki so lahko edinstvene, vizualno privlačne ali imajo znanstveno vrednost. So središča geoturizma, geološkega izobraževanja in znanstvenih raziskav. V zadnjem desetletju je večja ozaveščenost javnosti o geoloških točkah pokazala njihov pomen za družbo in razkrila vrzeli v znanju o geološkem varstvu, ki jih je treba zapolniti. Geološke točke je treba dokumentirati  in ovrednotiti njihove ranljivosti ter načine trajnostnega upravljanja z njimi.

V okviru EGS se s to temo ukvarja Strokovna skupina za geološko dediščino.

Other Scientific Themes

GeoEnergija

GeoERA

Geofizika

Geokemija

Opazovanje Zemlje in geološko pogojene nevarnosti

Temeljna geologija

Urbana geologija

Viri mineralnih surovin

Vodni viri

Vrtine