Geokemija

Kemični elementi so gradniki Zemlje. Zemlja (in vse na njej) je sestavljena iz različnih kombinacij in vsebnosti določenih elementov. Vendar pa ti elementi niso trdno vezani na svoje mesto. Naravni cikli in procesi, ki jih povzroča človek, so vzrok, da se elementi premikajo in nato vključujejo v različne materiale. Puščavski vetrovi odnašajo vse razen kremenčevega peska, preperevanje vulkanske lave, bogate s kalijem in fosforjem, daje bogata kmetijska tla, industrijske odplake ali gnojila, ki se filtrirajo v podpovršje, pa lahko poslabšajo kakovost podzemne vode. Geokemija je študij porazdelitve in koncentracije zemeljskih elementov.

V okviru EGS se s temi temami ukvarja Strokovna skupina za geokemijo, ki usklajuje zbiranje teh podatkov in zagotavlja vseevropsko sliko pripovršinskih zemeljskih materialov, kot so tla.

Podatki in zemljevidi, povezani z geokemijo, na portalu EGDI:

Other Scientific Themes

GeoEnergija

GeoERA

Geofizika

Geološka dediščina

Opazovanje Zemlje in geološko pogojene nevarnosti

Temeljna geologija

Urbana geologija

Viri mineralnih surovin

Vodni viri

Vrtine