EGDI indeholder forskellige datasæt om boringer.

Et eksempel på dette er “borehulsindekset”, som er undviklet i samarbejde med EPOS og indeholder en relativt lille mængde information om boringerne. Foreløbigt er kun en OGC WMS service tilgængelig for dette datasæt på EGDI, men på et senere tidspunkt er det planen, at en WFS-service med muligheder for filtrering og links til detaljerede oplysninger om boringerne vil blive tilgængelig.

Et andet eksempel på boringer er det nationale borehulsdatasæt fra Danmark.