Geokemi

Kemiske grundstoffer er jordens byggesten. Jorden (og alt på den) er sammensat af forskellige kombinationer og forekomster af specifikke kemiske stoffer. Disse sidder dog ikke fast. Naturlige kredsløb og menneskeskabte processer får stofferne til at bevæge sig og blive inkorporeret i forskellige materialer. Ørkenvinde eroderer alt undtagen silicasand, forvitring af vulkansk lava rig på kalium og fosfor giver rig landbrugsjord, industrielt spildevand eller gødning, der filtreres ned i undergrunden, og som kan forringe grundvandets kvalitet. Geokemi er studiet af fordelingen og koncentrationen af jordens kemiske stoffer.

I EGS håndteres dette emne af ekspertgruppen for GeoChemistry som harmoniserer indsamlingen af disse data og giver en paneuropæisk oversigt over de jordnære materialer såsom jord. Geokemi-relaterede data og kort på EGDI.

Geokemirelaterede data og kort på EGDI: