A városok olyan összetett rendszerek, amelyek a természetes, az épített és a társadalmi környezet határfelületén jönnek létre. A felszín alatti tér geológiai és geotechnikai adatai kiemelkedően fontosak, és magas társadalmi-gazdasági értéket képviselnek a városok fejlesztésében, valamint a kritikus infrastruktúra fenntartásában (például szállítási alagutak, energia- és vízellátási hálózatok és épület alapok). A rugalmas, önfenntartó városok jövőképének elérése érdekében a felszín alatti tér felhasználását tervezni kell, integrálni és együtt kezelni felszíni tennivalókkal. A városi geológia egy a földtan résztudományai közül, amely magában foglalja a városok felszín alatti térrészének hidrogeológiai, a geokémiai, a szerkezetföldtani, a mérnöki geológiai, a geotermikus energiával, földtani veszélyforrásokkal és földtani örökséggel foglalkozó ágazatait.

Az EGS -ben ezekkel a témákkal a Városi Geológia Szakértői Csoport foglalkozik.