Chemické prvky jsou stavebními kameny Země. Země (a vše na ní) se skládá z různých kombinací a množství určitých prvků. Nejsou však pevně zabudovány. Přírodní cykly a procesy způsobené člověkem způsobují pohyb prvků a jejich začlenění do různých materiálů. Pouštní větry odnášejí vše kromě křemičitého písku, zvětrávání sopečné lávy bohaté na draslík a fosfor vytváří bohaté zemědělské půdy, průmyslové odpadní vody nebo hnojiva prosakující do podloží mohou zhoršovat kvalitu podzemních vod. Geochemie se zabývá studiem rozložení a koncentrace prvků na Zemi.

V rámci EuroGeoSurveys se těmito otázkami zabývá odborná skupina pro geochemii, která harmonizuje sběr těchto údajů tím, že poskytuje celoevropský obraz o pozemských materiálech v blízkosti povrchu, jako je půda.

Data a mapy týkající se geochemie v EGDI: