Geologické procesy na Zemi probíhají neustále kolem nás. Řeky si razí cestu údolími, vyvrhují své sedimenty do moře a vytvářejí delty, a hory se nepozorovaně zvedají při srážkách kontinentálních desek. Tyto procesy utvářejí půdu, po které chodíme, a krajinu, kterou vidíme kolem sebe. Výsledkem jsou často geologicky zajímavé lokality (geosity), které mohou být jedinečné, vizuálně atraktivní nebo vědecky hodnotné. Jsou centry geoturismu, geologického vzdělávání a vědeckého výzkumu. V posledním desetiletí zvýšené povědomí veřejnosti o geositech poukázalo na jejich význam pro společnost a odhalilo mezery ve znalostech o ochraně, které je třeba zaplnit. Je třeba zdokumentovat geosity, které máme, jejich zranitelnost a způsoby, jak s nimi můžeme udržitelně hospodařit.

V rámci EuroGeoSurveys se tímto tématem zabývá odborná skupina pro geologické dědictví