Byer er komplekse systemer, der eksisterer i grænsefladen mellem naturlige, byggede og sociale miljøer. Geologisk og geoteknisk information om undergrunden er af afgørende betydning og af høj samfundsøkonomisk værdi for udviklingen af byer og vedligeholdelsen af kritisk infrastruktur (f.eks. tunneller, energi- og vandforsyningsnet og fundamenter). For at opnå visionen om modstandsdygtige byer skal brugen af undergrunden planlægges, integreres og styres som en del af de overvejende overjordiske dagsordener. By-geologi er en geologisk videnskab, der omfatter alle emner relateret til den urbane undergrund, såsom hydrogeologi, geokemi, strukturel geologi, ingeniørgeologi, geotermisk energi og geohazards.

I EGS håndteres dette emne a ekspertgruppen for Urban Geology.