GeoERA byla ERA-NET v rámci programu Horizont 2020 vedená evropskými geologickými službami, která zahrnovala 14 projektů pokrývajících tematické oblasti nerostných surovin, geoenergetiky a podzemních vod a specifický projekt na podporu ostatních projektů v oblasti správy a šíření informací (projekt GIP).

Projekt GIP navázal na EGDI a podstatně rozšířil jeho funkce.

Více informací o programu GeoERA najdete na jeho internetových stránkách.

Fakta o programu:

Doba trvání programu: 1. ledna 2017 – 28. února 2022 (celý program GeoERA), 1. července 2018 – 31. října 2021 (jednotlivé projekty).

Koordinátor programu: Joop Hasselman, TNO

Prohlížeč map s výsledky GeoERA:

Výsledky programu GeoERA jsou dostupné prostřednictvím tohoto prohlížeče:

Otevřete mapu na nové kartě.