Města jsou složité systémy, které existují na rozhraní přírodního, zastavěného a sociálního prostředí.  Geologické a geotechnické informace o podloží mají zásadní význam a velkou socioekonomickou hodnotu pro rozvoj měst a údržbu kritické infrastruktury (např. dopravních tunelů, energetických a vodovodních sítí a základů).  Aby bylo možné dosáhnout vize odolných měst, musí být využívání podloží plánováno, integrováno a řízeno jako součást agend zaměřených převážně na půdu. Městská geologie je geologická věda, která zahrnuje všechna témata týkající se městského podloží, jako je hydrogeologie, geochemie, strukturní geologie, inženýrská geologie, geotermální energie, geohazardy a geoheritologie.

V rámci EuroGeoSurveys se těmito otázkami zabývá odborná skupina pro městskou geologii.