Základními složkami geologických referenčních informací poskytovaných národními geologickými službami jsou prostorově související vícerozměrné datové sady a 1D, 2D a 3D datové produkty. Tyto datové soubory a produkty, včetně popisů vrtů, geologických map a 3D geomodelů, ukazují a vysvětlují geologickou strukturu povrchu a podpovrchových vrstev zemské kůry. Modelové informace zahrnují litologii, litostratigrafické jednotky, stáří (hornin a událostí), strukturní prvky (např. zlomy a zlomy), geomorfologické prvky, litotektonické jednotky a další. Tento typ geologických referenčních informací je nepostradatelným základem pro aplikované geovědní projekty a řešení problémů.

Komunita EuroGeoSurveys (EGS) již mnoho let pracuje na projektech spolufinancovaných EU, jejichž cílem je harmonizovat tyto datové soubory v celé Evropě. Výsledky těchto projektů jsou umístěny v EGDI (např. geologická mapa mnoha evropských zemí v měřítku 1:1M OneGeology Europa a datové sady GeoERA) spolu s dalšími evropskými datovými sadami, jako je Mezinárodní geologická mapa Evropy v měřítku 1:5M (IGME 5000). Údaje však stále mají velké mezery. Kromě toho se stále pracuje na vytvoření pevného rámce vědeckých slovníků, datových modelů a pracovních postupů, který je nezbytným předpokladem pro další nadnárodní harmonizaci dat.

3D geologické modely jsou nejefektivnějším a zároveň nejobtížnějším způsobem, jak sdílet data a informace a jak ukázat strukturu zemské kůry. Takové modely mají dlouhodobé využití v těžebním, ropném a plynárenském průmyslu a v poslední době i v dalších vědách o Zemi, jako je městská geologie, řízení rizik nebo geotermální energie. Konstrukce 3D geologických modelů je obvykle založena na proprietárních softwarových balíčcích. Současné úsilí v oblasti EGS je zaměřeno na překlenutí mezery mezi 2D a 3D, aby bylo možné vytvářet modely snadno použitelné pro koncové aplikace, např. pro simulaci procesů. K dosažení tohoto cíle se předpokládá společný vývoj a metodiky na úrovni EGS podporované řešeními s otevřeným zdrojovým kódem (open source).

V rámci komunity EuroGeoSurveys vykonává probíhající a budoucí aktivity týkající se základní geologie především odborná skupina pro mapování a geologické modelování, přičemž odborná skupina pro prostorové informace ji silně podporuje ve všech technických aspektech.

Základní geologické vrstvy v prohlížeči map EGDI. Všechny mapy se otevřou na nové kartě: