Το GeoERA αποτέλεσε ένα Horizon 2020 ERA-NET πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε από τις Ευρωπαϊκές Γεωλογικές Υπηρεσίες και περιλαμβάνει 14 έργα που καλύπτουν τα γεωεπιστημονικά αντικείμενα των Ορυκτών Πρώτων Υλών, της ΓεωΕνέργειας και των Υπόγειων Υδατικών Πόρων, καθώς και ένα ειδικό έργο για τη Διαχείριση των Πληροφοριών (GIP-project), με σκοπό την υποστήριξη των υπολοίπων.

Το GIP-project βασίστηκε στο EGDI και επέκτεινε σημαντικά τη λειτουργικότητά του.

Διαβάστε περισσότερα για το GeoERA στον ιστότοπο του προγράμματος.

Σχετικά με το πρόγραμμα:

Διάρκεια του προγράμματος:

1 Ιανουαρίου 2017 – 28 Φεβρουαρίου 2022 (ολόκληρο το πρόγραμμα GeoERA),

1 Ιουλίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2021 (επιμέρους έργα).

Επικεφαλής του προγράμματος: Joop Hasselman, TNO.

Προβολή GIS δεδομένων για όλα τα αποτελέσματα του GeoERA:

Τα αποτελέσματα του προγράμματος GeoERA είναι προσβάσιμα μέσω της εφαρμογής προβολής δεδομένων – χαρτών.

Άνοιγμα χάρτη σε νέα καρτέλα