A felszín alatti vizek szinte mindenhol jelen vannak a lábunk alatt, messze (99%) a legnagyobb édesvízi vízkészlet a földön. Az esőzéssel együtt a talajvizek folyamatosan telítődnek, továbbá az esővíz táplálja a folyókat, tavakat és vizes élőhelyeket. E folyamat során a víz az oldott anyagokat, szennyezőket, különböző részecskéket a felszínről a talajon keresztül a mélyebb rétegek felé szállítja, amely végül is megjelenik a felszíni vizekben, vagy az öntöző és ivóvíz kutakban. A víz a felszín alatt üledékek és kőzetek pórusain, repedésein, vagy karsztosodó kőzetek üregein keresztül áramlik, potenciálisan elszennyezve értékes felszín alatti vízkészleteket, és felszín alatti víztől függő ökoszisztémákat (FAVÖKO).

Az EGS-ben a Vízkészlet Szakértői Csoport a vízciklus felszín alatti részére összpontosít, értve ezalatt a telítetlen és a telített zónákat is, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek kapcsolatát is.

A GeoERA projekt égisze alatt négy különböző vízkészletre fókuszáló projekt volt:

  • TACTIC (Eszközök az Éghajlatváltozás Felmérésére a Felszín alatti vizekre és az Adaptációs Stratégiákra, „Tools for Assessment of ClimaTe change ImpacT on groundwater and adaptation Strategies”)
  • HOVER (Hidrológiai folyamatok és geológiai körülmények értékelése Európán át, meghatározó, az emberi egészség és FAVÖKO-k állapotának szempontjából releváns oldott geogén és antropogén komponensek a felszín alatti vizekben „Hydrological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems”)
  • RESOURCE (Határokon átnyúló és a pán-európai léptékű harmonizált felszín alatti vízkészlet „Resources of groundwater harmonized at cross-border and pan- European scale”)
  • VOGERA (Sekély felszín alatti vízkészletek érzékenysége a nagy mélységű felszín alatti energiával kapcsolatos tevékenységekre „Vulnerability of Shallow Groundwater Resources to Deep Subsurface Energy-Related Activities”)