GeoERA je bil program Obzorja 2020 ERA-NET, ki so ga izvajali evropski geološki zavodi. Vseboval je 14 projektov, ki so pokrivali geoznanstvena področja Mineralnesurovine, GeoEnergija in Podzemna voda, ter poseben projekt o upravljanju informacij (projekt GIP), ki je podpiral druge projekte.

Projekt GIP je temeljil na EGDI in znatno razširil njegovo funkcionalnost.

Več o programu GeoERA si lahko preberete na spletni strani programa.

Podatki o programu:

Trajanje celotnega programa: 1. januar 2017–28. februar 2022
Trajanje projektov v programu: 1. julij 2018–31. oktober 2021
Koordinator programa: Joop Hasselman, Nizozemski zavod za uporabne znanstvene raziskave (TNO)

GIS pregledovalnik za vse rezultate GeoERA

V tem pregledovalniku so na voljo rezultati programa GeoERA:

Zemljevid lahko odprete tudi v novem zavihku.