Mesta so kompleksni sistemi, ki stojijo na stičišču naravnega, grajenega in družbenega okolja. Geološki in geotehnični podatki o podpovršju so izredno pomembni in imajo visoko družbeno-ekonomsko vrednost za razvoj mest in vzdrževanje kritične infrastrukture (npr. prometnih predorov, energetskih in vodovodnih omrežij ter temeljev).  Za uresničitev vizije odpornih mest je treba rabo podpovršja načrtovati ter vključevati in upravljati kot del večinoma nadzemnih agend. Urbana geologija je geološka veda, ki obsega vse teme, povezane z urbanim podzemljem, kot so hidrogeologija, geokemija, strukturna geologija, inženirska geologija, geotermalna energija, geološko pogojene nevarnosti in geološka dediščina.

V okviru EGS se s temi temami ukvarja Strokovna skupina za urbano geologijo.