Energi er afgørende for vores samfunds funktion. Vi har brug for energi til at opvarme vores hjem, til at producere mad, til transport og meget mere. Men energiforbruget giver to store udfordringer. For det første øger vores enorme afhængighed af fossile brændstoffer atmosfærisk CO2 og fremskynder klimaændringer. For det andet er den europæiske energiproduktion faldende, så vi er blevet mere afhængige af leverandører uden for Europa, i nogle tilfælde upålidelige eller uholdbare forsyninger. EU sigter mod at tackle disse udfordringer gennem den grønne aftale ved at øge indenlandsk vedvarende energi, reducere forbruget og mindske drivhusgasemissionerne.

I EGS håndteres dette emne i ekspertgruppen GeoEnergy.

En række europæiske og regionale projekter er blevet udført i løbet af de sidste årtier for at løse energirelaterede spørgsmål. Der har været projekter om fossile brændstoffers ressourcer, CO2-opsamlings- og lagringskapacitet (CCS), geotermisk energipotentiale, skifergas, skiferolie, osv. GeoERA øgede kendskabet til Geo-energy markant.

GeoERA geo-energy projekter:

Se andre projekter og nogle af de energi-relaterede data og kort på EGDI: