Resumé:
Det transnationale EU Interreg North-West Europe-projekt DGE-ROLLOUT har til formål at fremme potentialet for dyb gertermisk (DGE) i North Upper Rhine Graben og i Nedre Kridt carbonat-bjergarterne (Dinantian). Sidstnævnte forekommer udbredt i den nordvesteuropæiske undergrund og forventes at være et gunstigt reservoir for hydrotermisk energiudvinding. Udover de geologiske undersøgelser i Nordrhein-Westfalen som ledende partner, omfatter DGE-ROLLOUT projektpartnerne de nationale geologiske undersøgelser i Belgien, Frankrig og Holland samt industripartnere (DMT GmbH &Co. KG; Energie Beheer Nederland B.V; RWE Power AG) og forskningsinstitutioner (Fraunhofer-institutionen for energiinfrastrukturer og geotermiske systemer; Darmstadts tekniske universitet; Det Flamske institut for teknologisk forskning). I denne applikation blev der udviklet et overordnet overblik gennem et interaktivt onlinekort, der kombinerer basiskilderne for at identificere potentielle geotermiske hotspot-regioner inden for projektområdet. Grundlaget for denne kategorisering omfatter harmoniseret geologisk viden, DGE ressourcepotentiale og markeds/investor-korrelationen (socioøkonomisk potentiale).
Projektfakta:
Projektets varighed: oktober 2018 – oktober 2023.
Projektleder: Anna Thiel, Geologisk Undersøgelse i Nordrhein-Westfalen (GD NRW) [email protected].
Beslutningsværktøj:
Beslutningsværktøjet afslører trin for trin, hvilke spørgsmål (i blå bokse) en potentiel DGE-investor anbefales at besvare inden boringen af en dyb geotermisk brønd, efter tre hovedakser: Økonomi, Geologi/Teknisk og Regulatorisk ramme/Offentlig accept . Et positivt svar fører til det næste spørgsmål. Hvis svaret er “nej”, foreslås handlinger (grønne bokse), eller der tilbydes værktøjer og nyttige rapporter, som er udviklet inden for DGE-ROLLOUT-projektet (lysegrønne felter).

DGE-ROLLOUT webtool
DGE-ROLLOUT webapplikationen kombinerer overfladedata (f.eks. varmebehov, socioøkonomisk potentiale) og underjordiske data (boringer, seismiske linjer, harmoniserede top- og tykkelseskort, temperatur) for at vurdere det geotermiske potentiale. Applikationen illustrerer de forventeligt mest lovende områder (kaldet hotspots) til at iværksætte undersøgelser af opbygningen af et DGE-projekt i Dinantian-reservoiret i Belgien, Nordfrankrig, Holland, delstaten Nordrhein-Westfalen i Tyskland (2D-kort) eller i visse dele af den nordlige Upper-Rhin Graben i Tyskland (3D Viewer tilgængelig). Usikkerhedskortene er nøgleelementer for at forstå niveauet af konfidens for de forskellige lag, der er tilgængelige i dette værktøj.

Åbn kort i en ny fane.

Ansvarsfraskrivelse

Brugeren anerkender og accepterer, at de viste data og kort er resultatet af analytiske og numeriske modeller og algoritmer baseret på tilgængelige data, aktuel videnskabelig viden, statistisk analyse og iboende forenklinger. De sigter hovedsageligt på at give indledende oplysninger om situationen i de undersøgte områder. In situ analyse af eksperter i geologisk og strukturel adfærd er påkrævet for at analysere og validere disse indledende data. Derfor kan partnerne i DGE-ROLLOUT-konsortiet under ingen omstændigheder, det være sig individuelt eller kollektivt, garantere eller holdes ansvarlige for nøjagtigheden, salgbarheden eller anvendeligheden af dataene til et bestemt formål. Brugeren anerkender, at data og kort leveres uden nogen form for garanti.

De viste informationer bør fortolkes af personer med kompetence og et passende niveau af færdigheder inden for de specifikke områder som f.eks. ingeniører, arkitekter, geologer osv. DGE-ROLLOUT-konsortiets partnere kan ikke på nogen måde holdes ansvarlige, individuelt eller samlet for enhver fortolkning af informationen, såsom, som eksempel, men ikke begrænset til, strukturelle, geologiske fortolkninger afledt i enhver form eller på nogen måde fra data og kort. De kan heller ikke holdes ansvarlige for tab eller skader pådraget af brugeren eller nogen tredjepart, der direkte eller indirekte skyldes (i) yderligere behandling af data og kort; eller (ii) enhver fortolkning og/eller brug af den af brugeren eller tredjeparter.

 

Framework Framework Framework Framework Framework