Selvom EU’s medlemslande generelt har et omfattende overblik over grundvandsressourcerne i deres eget hjemland og har afgrænset grundvandsforekomster til EU’s vandrammedirektiv, er et sammenhængende overblik over alt fersk grundvand i Europa ikke tilgængeligt til politikudvikling og evaluering. Formålet med RESOURCE-projektet var at demonstrere potentialerne ved harmonisering af information om Europas grundvandsressourcer gennem grænseoverskridende demonstrationsprojekter, gennem harmoniserede karakteriseringstilgange for karst- og kalk-akviferer og gennem et første informationsprodukt i paneuropæisk skala, hvor tilgængelige data blev udarbejdet og integreret for at producere et kort over de ferske grundvandsressourcer i Europa. Sættet af leverancer fra RESOURCE-projektet giver god praksis til at levere harmoniserede data og information på tværs af grænserne til vurderinger af 3D-strukturen af grundvandsmagasiner, de tilgængelige vandmængder og ressourcens vandstrømme og vandkvalitet. Harmonisering af sådanne hydrogeologiske oplysninger er en forudsætning for enhver grænseoverskridende grundvandsforvaltning. En række regionale og nationale interessenter var involveret i arbejdet for at sikre både interaktion med myndigheder, der forvalter og beskytter grundvandsressourcer og med slutbrugere, og dermed optimere formidlingen af resultaterne og give dem lettilgængelige værktøjer gennem samarbejdet med GeoERA Information Platform Project, der i fællesskab prioriterede de informationsprodukter, der er mest gavnlige for samfundet. Informationsprodukterne, der blev leveret, tjener som et første prototypeeksempel på information, der er tilgængelig i en geologisk tjeneste for Europa.

Projektfakta:

Projektets varighed: 1. juli 2018 – 31. oktober 2021.

Projektleder: Hans-Peter Broers, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

Projektside på GeoERAs hjemmeside: https://geoera.eu/projects/resource9/

GIS-fremviser til RESOURCE-resultater

Gennem denne fremviser er resultaterne af RESOURCE-projektet tilgængelige.

Åbn kort i en ny fane.