EGDI er EuroGeoSurveys’ (EGS) europæiske, geologiske datainfrastruktur og er en central komponent i EGS’ strategi.

EGDI giver adgang til paneuropæiske og nationale, geologiske datasæt og tjenester fra de geologiske undersøgelsesinstitutioner i Europa. Igennem EGDI er data fra et antal europæiske dataharmoniseringsprojekter tilgængelige. EGDI blev lanceret i juni 2016 i en første version og er siden blevet udvidet til at inkludere flere data.

Drift og vedligeholdelse af EGDI er i de senere år blevet finansieret af EuroGeoSurveys og er primært blevet udført af følgende EuroGeoSurveys-medlemmer: GEUS, CGS, GeoZS, IGME, BRGM og BGS. Arbejdet er blevet udført i tæt kooridnation med Spatial Information Expert Group.

EGDI udgjorde basis for en informationsplatform, som blev udviklet i GIP-projektet under GeoERA-programmet som kørte fra juli 2018 til oktober 2021. GIP-projektet unvidede funktoinaliteten i EGDI betydeligt.

I september 2022 startede en ny 5-årigt Horizon Europe Coordination and Support Action med navnet “Geological Service for Europe (GSEU)“, og dette projekt vil yderligere udvikle EGDI.

Data om råstoffer fra EGDI er tilgængelige på EU Kommisionens Raw Materials System (RMIS). EGDI fungerer som forbindelse fra de geologiske undersøgelsesinstitutioner i Europa og deres geologiske data til European Plate Observing System (EPOS).