ORAMA var et Horizon 2020-finansieret (2017 – 2019) projekt, som udviklede optimeringen af dataindsamlingen af primære og sekundære mineralske råstoffer yderligere ved at adressere specifikke udfordringer relateret til datatilgængelighed, geografisk dækning, tilgængelighed, standardisering, harmonisering, interoperabilitet, kvalitet og tematisk dækning. Projektet udviklede en første vejledning i anvendelsen af FN’s rammeklassifikation for ressourcer (UNFC) og anbefalede etablering af mere struktureret og kontinuerlig finansiering til etablering og vedligeholdelse af en europæisk datainfrastruktur til kortlægning af både primære og sekundære råmaterialer. Projektet blev ledet af GTK og i øvrigt deltog BRGM, GeoZS, GEUS, ISPRA, MBFS, BGS og NGU.

Besøg ORAMA’s website her.