Annak ellenére, hogy az EU tagállamok megfelelő rálátással rendelkeznek a felszín alatti vízkészleteikről és lehatárolták a víztesteiket ismereteik alapján az EU Víz-keretirányelve előírásainak megfelelően, egy koherens egységes áttekintése az összes felszín alatti édesvízkészletről nem elérhető a szakpolitikai fejlesztésre és értékelésre. A RESOURCE projekt célja, hogy ismertesse Európa felszín alatti vízkészleteivel kapcsolatos harmonizált információk használatának lehetőségeit határon átnyúló demonstratív projekteken keresztül, karszt és chalk vízadók harmonizált jellemzésén, továbbá pán-európai léptékű információk első eredményein keresztül. Elkészült Európa felszín alatti vízkészletének térképe az összegyűjtött majd integrált adatok alapján. A RESOURCE projekt jelentései és termékei jó gyakorlatokat mutat be határon átnyúló harmonizált adatok és információk szolgáltatására a vízadók 3D szerkezetének értékelésére, az elérhető vízkészlet, valamint vízáramlás mennyiségére és vízminőségre. Ezen információk harmonizálása, összehangolása előfeltétele bármilyen határon átnyúló vízgazdálkodásnak. Számos regionális és nemzeti érdekelt fél vesz részt a munkában, annak érdekében, hogy biztosítsa a felszín alatti vizek erőforrásait kezelő és védelmező hatóságokkal és a végfelhasználókkal való interakciót, ezzel az eredmények megosztását maximalizálja és a GeoERA Információs Platform által fejlesztett könnyen használható eszközök biztosítják az elérhetőséget a társadalom számára a leghasznosíthatóbb formában.

A projekt információs terméke prototípusként szolgál az Európai Geológiai Szolgálatok hálózata révén elérhető információkra.

Projekt tények:

A projekt időtartama: 2018. július 1. – 2021. október 31.
Projekt vezetője: Hans-Peter Broers, Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).
Projektoldal a Geoera weboldalán: https://geoera.eu/projects/resource9/

GIS nézegető a RESOURCE eredményekhez

Ezen a nézőn keresztül elérhetők a RESOURCE projekt eredményei.

Nyissa meg a térképet egy új lapon