Az 1: 5 milliós méretarányú, Európa és a szomszédos területek földtani térképe (IGME 5000) egész Európa területének negyedidőszak előtti geológiáját mutatja, – először ebben a léptékben – a szárazföldön és offshore is.

Ezen túlmenően a geológiai egységek korán és litológiáján kívül a törések és szerkezetek, a mágneses anomáliák, a kontinentális self és a lejtő, az óceánközépi hátság, a metamorf tulajdonságok, az ofiolitok és más geológiai jellemzők is megjelennek.

Ábra az IGME 5000 -ből, amely az Alkpokat, a Ligur és az Adriai-tenger részeit mutatja.

A projektet a Földtudományi és Természeti Erőforrások Szövetségi Intézete (BGR) irányította és hajtotta végre a CGMW (a Föld Geológiai Térkép Bizottsága) égisze alatt.

A projekt 48 európai és szomszédos ország földtani szolgálatait és kutatóintézeteit vonta be a munkába. A projekt területe keleten A Kaszpi-tengerig, nyugaton óceán közepi hátságig, északon a Svalbardig, délen a Földközi-tenger déli partvonaláig tartott. A projekt célja egy geológiai adatbázist tartalmazó GIS térképi adatbázis, valamint egy naprakész és ellentmondásmentes nyomtatott térkép kidolgozása volt. A nyomtatott térképet 2005 -ben tették közzé, az első webes verzió 2006 -ban jelent meg.

A projekt sikere a sok részt vevő ország hozzájárulásától függött. Ehhez a szabványok és protokollok aprólékos előkészítése és létrehozása volt szükséges, hogy alapvető struktúrát és iránymutatásokat biztosítsanak az adatgyűjtéshez, pl. közös szakszótár, ábrázolási szabályok, a rövid megjegyzések és iránymutatás/leírás a nemzeti hozzájárulások létrehozásához. Ezenkívül alapvető előfeltétel volt egy standard topográfiai alaptérkép létrehozása. Tehát sok területen az IGME 5000 megalapozott alapszabályokat hozott létre, amelyek abban az időben nem léteztek.

Végül az IGME 5000 GIS kicsi léptékben bemutatta Európa geológiai felépítését és szerkezetét politikai határok nélkül, és jelentős alapot nyújtott a geotudományi projektekhez és kezdeményezésekhez, mint amilyen az EMODNET geology, az EGDI vagy a GSEU.

Az adatok web térkép -szolgáltatásként érhetők el, és letölthetők mind az eredeti verzióban, mind az INSPIRE adat specifikációinak megfelelő átalakításban a BGR Geoportal-on https://services.bgr.de/geologie/igme5000 -en.

és a

https://services.bgr.de/inspire/igme5000eu címen

Az IGME 5000 nyomtatott térképet szintén értékesítik 1: 10 milliós csökkentett méretarányban, a Geológiai Világtérkép Bizottság (Comission of the Geological Map of the World) honlapján.

IGME 5000 nyomtatási verzió

Projekt tények:

A projekt időtartama: 1995 – 2006
Ernyő szervezet: a Geológiai Világtérkép Bizottság (Comission of the Geological Map of the World)
A projekt koordináció: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Kristine Asch

Kérjük, látogasson el a BGR Project webhelyére is: https://www.bgr.bund.de/en/themen/sammlungen-grundlagen/gg_geol_info/karten/europa/igme5000/igme5000_node_en.html