HOVER projekt célja, hogy megértse azokat a folyamatokat, körülményeket, amelyek meghatározzák mind a természetes, mind a szennyezett állapotú felszín alatti vizek minőségét Európa szerte, támaszkodva a tagállamok összetett szakértelmére és adataira. A projekt 6 tengely mentén épül fel, amelyek kapcsolódnak egymással:

  1. geogenetikus elemek, amelyek természetes módon magas koncentrációban vannak jelen a felszín alatti vizekben
  2. a vízbázis mikrobiológiai ökológiája, illetve diverzitása és a szennyezők átalakításának folyamata közötti kapcsolat Európa különböző típusú felszíni és felszínalatti átmeneti zónáiban

iii.                       mezőgazdasági tevékenység okozta diffúz nitrát és peszticid szennyezés

  1. Felszín alatti víz korának és áramlási sebességének eloszlása Európa vízadóiban
  2. érzékenységi vizsgálat a felszíni szennyeződés kockázatára
  3. növekvő aggodalomra okot adó szerves szennyezők

Az európai Földtani Szolgálatok gyümölcsöző tudományos és technikai együttműködés mellet, a projekt célja különböző iránymutatások, tematikus térképek, web szolgáltatás eszközök, Európa, illetve pilot terület szintű adatbázisok létrehozása és elérhetősége az Európai Információs Platformon (European Information Platform, European Geological Data Infrastructure, EGDI) keresztül.  Európa termál- és ásványvizein alapuló webszolgáltatás kidolgozása lehetővé teszi ezen társadalmilag fontos vizek fő fizikai-kémiai paramétereinek és nyomelem tartalmának áttekintését. Szintén elérhetővé vált az EGDI platformon három, jelentős érdeklődést kiváltó diffúz szennyező (nitrát és peszticid) hatás értékelés térképe, és az értékelő eljárás ismertetése: redox-potenciál térkép, nitrát áramlási idő a telítetlen zónában, továbbá 1900 és 2000 között tárolt nitrát mennyisége a telítetlen zónában. Több mint 10 környezeti nyomjelző és társult nyomelemek alkalmazása történt több mint 20 pilot területen a felszín alatti vizek korának meghatározására. A jól ismert DRASTIC módszerrel a legfelső vízadó felszíni szennyeződésre való érzékenységének vizsgálata történt európai léptékben, illetve Európa nagy részét érintő speciális karszt területeken alkalmazott módszer a COP. Az eredmények, eljárások elérhetőek további kutatások részére. A felszín alatti vizek korának eloszlását ismertető különböző esettanulmányok, iránymutatók és technikai dokumentumok jó áttekintést adnak az Európában elérhető ilyen jellegű információkról és a további fejlesztések szükségességéről és fejlesztésekről. Mint például a strukturált adatbázisa a környezeti nyomelemek globális sztenderdjeinek, az információkból levezetett felszín alatti víz kor eloszlása, továbbá a vízadó kutak érzékenysége a felszíni szennyezőkkel szemben.

Növekvő figyelmet kívánó szerves szennyezők összeállítása történt nem publikált és publikált irodalmak alapján, amelyek kitűnő áttekintést adnak monitoring helyzetéről Európa szerte.

Projekt tények:

A projekt időtartama: 2018. július 1. – 2021. október 31.
Projekt vezetője: Laurence Gourcy, Bureau de Recherches Geologiques et Minieres (BRGM).
Projektoldal a GeoERA weboldalán: https://geoera.eu/projects/hover8/

GIS nézegető a HOVER eredményekhez

Ezen a nézőn keresztül elérhetők a HOVER projekt eredményei.

Nyissa meg a térképet egy új lapon