Az EGDI rendszerben tárolt információk eléréshez használható eszközök a következők:

  • Interaktív térkép (megnyitás új ablakban). Téradatok keresésére és megjelenítésére használható hatékony és felhasználóbarát web alkalmazás az adatelemzést segítő további eszközökkel. A kartográfiai alap kiválasztása után a felhasználó az EGDI rendszerben tárolt tematikus téregeket hozzáadhatja a felülethez. A térképi rétegek adatai szabványos OGC megjelenítő és letöltési szolgáltatásokkal (WMS/WFS) is elérhetők. A legtöbb réteg asztali GIS programokkal használható formában is letölthető.
  • Adatkeresés. A rendszer az adatkészleteket és web szervizeket leíró metaadatok felhasználásával segíti a felhasználót a releváns információk megtalálásában és a hozzáférésben. A szemantikus hálózaton végzett szabad szöveges keresésekkel olyan információk is megtalálhatók, amelyek a begépelt kereső kifejezésekben nincsenek benne, de a tezaurusz alapján a tárolt információval fogalmi kapcsolatban vannak.
  • Dokumentumtár. A nem strukturált szerkezetű adatok a tárolt dokumentumok (PDF-ek, képek, CSV fájok) metaadatai illetve a PDF fájok tartalma alapján kereshetők. A dokumentum attribútumokat tartalmazó speciális szűrők használatával haladó keresések végezhetők
  • Szótárak. A tudományos projektek témakörébe tartozó fogalmak, kifejezések és ezek kapcsolatainak gyűjteménye. Egy szótár tartalmazhat kódlistákat, amelyek az attribútumokhoz rendelhető szabványos értékeket definiálják, vagy ismert, valós objektumokat (pl vetők, határfelületek, kőzettesteket) amelyeknek neve és kapcsolatuk fontos.
  • Többnyelvű kulcsszó tezaurusz. Szemantikailag összetartozó kifejezések, fogalmak listája, amelyeket adatcsomagok általános jellemzésére használhatunk. A szótári elemek a metaadat rekordokban kulcsszavakként használhatók. A segítségükkel az adat és dokumentum keresések pontosabb eredményt adnak.
  • Metaadat katalógus. Európai szintű, struktúrált adatkészleteket, téradat szolgáltatásokat és web alkalmazásokat leíró szabványos metaadat gyűjtemény. A katalógusban az adatok keresése, letöltése mindenki számára hozzáférhető. A rekordok feltöltése és szerkesztése jogosultsághoz kötött.
  • Web szervizek és térképi rétegek. Az interaktív térkép modulban található összes réteg listája, amely kijelzi az rétegek pillanatnyi állapotát. Megmutatja, hogy van-e a réteghez elérhető metadat, illetve, hogy a web szolgáltatás működik-e. Jó áttekintést ada az EGDI portál tatalmáról.