A GeoERA Információs Platform Projekt (GIP-P) célja egy olyan informatikai rendszer felállítása volt, amely támogatja a többi GeoERA földtudományi projektet (GSP-ket) az eredmények (háttér adatok, digitális térképek, földtani modellek, jelentések stb.) rendszerezett bemutatásában, a szabványosításában, terjesztésében és a biztonságos tárolásában.  Ahelyett, hogy minden egyes GeoERA projekt létre hozta volna saját web-GIS rendszerét, adatabázisait, a GIP-P egyetlen rendszert épített ki az összes projekt eredményeinek, térképeinek bemutatására. Ezzel a költséghatékony megoldással egységes, és fenntartható közös platform született. A GIP-P projektnek 3 fő célja volt:

  1. A földtudományi projektek informatikai igényeinek kiszolgálása
  2. A GeoERA program során született eredmények elérhetőségének és a földtudományi projektek közötti átjárhatóságnak a javítása, ezáltal a multidiszciplináris problémák megoldásának támogatása
  3. A GeoERA adatok elérhetőségének és a kiszolgáló rendszer fenntarthatóságának hosszútávú biztosítása

A GIP-P céljainak megvalósításához technikai háttérként a már létező EGDI szolgált. GIP-P futása alatt az EGDI három fő területen jelentősen továbbfejlődött:

  1. A háttér adattartalom növekedése. A platform jelenleg 14 GeoERA projekten túl 23 egyéb EU-s projekt adatrendszereit tartalmazza. A térképi rétegek száma több, mint 500-al nőtt.
  2. Az EGDI képességeinek jelentős bővülése a következő funkciókkal: 3D földtani adatbázis és vizualizáció, LinkedData technológián alapuló projekt szótárak, dokumentum tár és dokumentum kereső rendszer, az EGDI egészét átfogó általános adatkereső rendszer, adatfeltöltés támogató modul, felhasználói segédletekkel támogatott eLearning platform, stb.
  3. Az új web-GIS rendszer, a metaadat rendszer, a központi adatbázis, a harvesting rendszer és egyéb EGDI elemek funkcionalitásának bővítése,

Annak érdekében, hogy a fejlesztés pontosan tükrözze az elvárásokat, a GIP-P külön munkacsomagot indított a földtudományos projektek által támasztott felhasználói igények feltérképezésére. Az igények és a rendszer funkcionalitásának összehangolása egy iteratív folyamatban valósult meg, amelyet a fejlesztők és felhasználók folyamatos párbeszéde segített.

Egy másik munkacsomag feladata a GSP-k elvárásainak teljesítéséhez szükséges új technikai megoldások felmérése volt.

Projekt tényadatok:

Projekt időtartama: 2018 július 1 – 2021 október 31
Projekt vezető: Jørgen Tulstrup, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS).
Projekt leírás a GeoERA honlapján: https://geoera.eu/projects/gip-p/