A projekt a sekély felszín alatti vízkészletek sebezhetőségét vizsgálja a felszín alatti energia előállítással kapcsolatos (VoGERA) tevékenységekre, és tudományos bizonyítékokat gyűjt, hogy feltárja a nagy mélységben történő ipari tevékenység és a sekély felszín alatti víz kapcsolatát európai szinten. Egységes szemléletben vizsgálja a lehetséges hatásait a különböző felszín alatti energia termelési tevékenyégeknek (geotermális energia, nem konvencionális olaj és gáz termelés, felszín alatti tárolás és hulladék elhelyezés). Európai szinten alkalmazható eljárás fejlesztésére kerül sor, amely segítségével értékelhető lesz a sekély felszín alatti víz érzékenysége, és a projekt során szerzett magas szintű tudás segíti a köz és döntéshozók tudatosságát ezekben a problémakörökben. Ez elősegíti a felszín alatti tér tervezését és a mély felszín alatti energiával kapcsolatos tevékenységek fejlesztési irányelveinek kidolgozását a felszín alatti vízzel kapcsolatban, ezzel lehetővé téve a felszín alatti víz egyidejű védelmét a jövő generációi számára, miközben elismeri a gazdasági fejlődés szükségességét. Az érdekelt felekkel való szoros kapcsolat maximális hatású és célorientált megközelítést biztosít. A sekély felszín alatti vizek sebezhetősége a mély felszíni energiatermeléssel kapcsolatos tevékenységekkel szemben koncepcionális modellek kidolgozása történik a meglévő adatok és információk, valamint a GeoERA Partnerek és a korábbi projektek tapasztalatainak felhasználásával, és ezen modellek validálása számos pilot területen történik. Ezek a különböző hidrogeológiai körülményű vizsgálati területek lesznek Európában, ahol különböző fizikai, kémiai, izotópos és interkalibrált geofizikai módszerek alkalmazásával azonosítjuk és jellemezzük a szennyezők áramlási útvonalának tulajdonságait és azok befolyását a felszín alatti víz sebezhetőségére.

Projekt tények:

A projekt időtartama: 2018. július 1. – 2021. október 31.
Projekt vezetője: Marco Bianchi, a Brit Geological Survey (BGS).
Projektoldal a GeoERA weboldalán: https://geoera.eu/projects/vogera1/