Energija je ključnega pomena za delovanje naše družbe. Energijo potrebujemo za ogrevanje domov, proizvodnjo hrane, prevoz in še veliko več. Vendar pa poraba energije predstavlja dva velika izziva. Prvič, naša velika odvisnost od fosilnih goriv povečuje vsebnost CO2 v ozračju in pospešuje podnebne spremembe. Drugič, domača proizvodnja energije se zmanjšuje, zato smo postali bolj odvisni od dobaviteljev zunaj Evrope, kar pomeni v nekaterih primerih nezanesljivo ali netrajnostno oskrbo. EU želi te izzive reševati z Evropskim zelenim dogovorom, in sicer s povečanjem domačih obnovljivih virov energije, zmanjšanjem porabe in zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov.

Znotraj EGS se s to temo ukvarja Strokovna skupina za geoenergijo.

V zadnjih desetletjih so bili izvedeni številni evropski in regionalni projekti za obravnavo energetskih vprašanj, povezanih z viri fosilnih goriv, zmogljivostjo lovljenja in shranjevanja ogljika (CCS), potencialom geotermalne energije, izkoriščanjem zemeljskega plina in nafte iz skrilavca itd. Program GeoERA je bistveno povečal znanje o geoenergiji.

GeoERA projekti o Geoenergiji::

Oglejte si nekatere podatke in zemljevide, povezane z energijo, na portalu EGDI: