Usklajevanje geoloških podatkov prek geoloških, topografskih, zlasti pa prek državnih meja je eden najpomembnejših delovnih korakov za izdelavo podlage za skupne evropske ocene potencialov virov in morebitnih konfliktov pri uporabi evropskega podzemlja. V zadnjih desetletjih so bile izdelane različne tematske karte, vendar pogosto ne na podobni in usklajeni podatkovni podlagi. Razlike v geološki in geofizikalni interpretaciji (npr. stratigrafija, hitrostni model, strukturna interpretacija, različne metode ocenjevanja) prek meja ostajajo nespremenjene in so bile prikrite s posplošitvami v preglednem merilu. V zadnjih letih so te “diskontinuitete na mejah” postale očitne zaradi številnih projektov 3D modeliranja. Kljub temu delovni postopki za usklajevanje različnih geoloških 3D modelov še niso bili vzpostavljeni in preverjeni. V tem projektu smo na primeru čezmejnih pilotnih območij pokazali, kako je mogoče vzpostaviti in vzdrževati čezmejno harmonizacijo z nadgradnjo nacionalnih modelov. V podporo temu usklajevanju so bili pri delu na pilotnih območjih vključeni trije delovni sklopi, ki se osredotočajo na različne vidike razvoja metod v zvezi z negotovostmi geoloških 3D modelov in njihovo vizualizacijo, čezmejno modeliranje podatkov o prelomih in skladnost 3D modelov. Slednji vidik je bil prikazan na podlagi študij primerov, da se pokaže, kako je mogoče doseči skladnost 3D modelov. Metodološke prednosti (dogovori o najboljših praksah, optimizirani delovni procesi itd.) in pridobivanje izkušenj pri čezmejnem usklajevanju 3D modelov bodo temelj za nadaljnje čezmejne projekte usklajevanja.

Podatki o projektu:
Trajanje projekta: 1. julij 2018–31. oktober 2021
Vodja projekta: Stefan Knopf, Zvezni inštitut za geoznanosti in naravne vire (BGR)
Stran projekta na spletni strani GeoERA: https://geoera.eu/projects/3dgeo-eu/

GIS pregledovalnik za rezultate 3DGEO-EU
V tem pregledovalniku so na voljo rezultati projekta 3DGEO-EU:

Zemljevid lahko odprete tudi v novem zavihku.