Okrasni kamen je pomembno prispeval k oblikovanju naših podeželskih in mestnih krajin, saj je bil uporabljan v naši stavbni dediščini v različnih zgodovinskih obdobjih. Okrasni kamen je danes surovina, ki se z veliko spretnostjo proizvaja po vsej Evropi, pri čemer se izkoriščajo zelo raznovrstni viri evropskega naravnega kamna. Vendar pa se dejanska uporaba lokalnih in regionalnih virov kamna v Evropi zmanjšuje, prav tako pa tudi poznavanje virov, tradicij in spretnosti.

Projekt EuroLithos je bil zasnovan na predpostavki, da bo boljše poznavanje geologije, kakovosti in zgodovine uporabe naravnega kamna v Evropi spodbudilo bolj trajnostno uporabo kamnitih virov v Evropi v korist MPS (mikro, mala in srednje velika podjetja) in naše kulturne dediščine ter dobro upravljanje rabe tal za zaščito nahajališč okrasnega kamna. Projekt EuroLithos je obravnaval več vidikov področja uporabe: opredelitev in kartiranje vrst in kakovosti gradbenega kamna ter zagotavljanje orodij in protokolov za oceno in primerjavo nahajališč. EuroLithos je obravnaval tudi vidike kulturne dediščine in ohranjanja stavb, saj sta ohranjanje evropske dediščine in žive kamnoseške industrije medsebojno odvisna. EuroLithos je pod okriljem EGDI ustvaril bazo znanja o okrasnem kamnu, ki zajema usklajene prostorske podatke o evropskih virih kamna, atlas virov in uporabe, preglednico lastnosti okrasnega kamna in smernice za vrednotenje dediščine okrasnega kamna.

Podatki o projektu:

Trajanje projekta: 1. julij 2018–31. oktober 2021
Vodja projekta: Tom Heldal, Norveški geološki zavod (NGU)
Stran projekta na spletni strani GeoERA: https://geoera.eu/projects/eurolithos1/

GIS pregledovalnik za rezultate EuroLithos

V tem pregledovalniku so na voljo rezultati projekta EuroLithos:

Odprite zemljevid v novem zavihku.