SCRREEN je bil projekt, financiran v programu Obzorje 2020 (2016–2019), in katerega cilj je bil zbližati evropske pobude, združenja, skupine in projekte, ki se ukvarjajo s kritičnimi mineralnimi surovinami, v trajnostno strokovno mrežo. Mreža je vključevala deležnike iz javnih organov, akademskih krogov in civilne družbe. Mreža je prispevala k izboljšanju evropske strategije upravljanja s kritičnimi surovinami in se nadaljuje v projektu SCRREEN2 (2020–2023), ki zajema vse mineralne surovine. Geološki zavodi sodelujejo prek svoje Delovne skupine za mineralne surovine (MREG) in individualno.

Obiščite spletno stran SCRREEN.