Metalogeneza in geološki potencial za strateške in kritične mineralne surovine

Projekt MINDeSEA je rezultat sodelovanja osmih partnerjev programa GeoERA in štirih  organizacij na različnih točkah skupnega interesa za raziskovanje in proučevanje nahajališč mineralov na morskem dnu. Projekt je obravnaval integrativno metalogenetsko študijo glavnih vrst mineralnih virov morskega dna (hidrotermalni sulfidi, železomanganske skorje, fosforiti, morski nanosi in polimetalne gomolje) v evropskih morjih. Delovna skupina MINDeSEA je imela znanje in izkušnje o teh vrstah mineralizacije in je prispevala rezultate raziskav, zbirke vzorcev in podatkovne zbirke za pripravo inovativnih prispevkov. Pomen podmorskih mineralizacijskih sistemov je povezan z bogastvom in potencialom izkoriščanja številnih strateških kovin in kritičnih mineralnih surovin (CRM), ki so potrebne za razvoj sodobne družbe.

Cilji projekta so bili: 1) opredeliti tipe nahajališč; 2) opredeliti vsebnost slednih elementov v tipu nahajališča, vključno s kritičnimi surovinami; 3) opredeliti glavne metalogene regije; 4) izdelati usklajene karte mineralov in podatkovne zbirke nahajališč na morskem dnu, ki vključujejo podatkovne zbirke GSO, skupaj s kartami rudnega potenciala in perspektivnosti; 5) prikazati, kako se lahko rezultati testnih primerov uporabijo pri raziskovanju mineralov na morju; 6) analizirati sedanje stanje raziskovanja in izkoriščanja v smislu predpisov, zakonodaje, vplivov na okolje, izkoriščanja in prihodnjih smernic; 7) prikazati učinkovitost vseevropskega raziskovalnega pristopa k razumevanju mineralov morskega dna in načinov raziskovanja. Metodologija je vključevala: postopke za raziskovanje podmorskih mineralov; vrednotenje mineralov in kartiranje mineralov morskega dna; spletno storitev za širjenje znanja o postopkih, karte in informacije za širšo javnost, nadaljnje uporabnike in odločevalce.

Tukaj je spletna stran projekta.

Tukaj lahko sledite projektu na Twitterju.

Podatki o projektu:

Trajanje projekta: 1. julij 2018–31. oktober 2021
Vodja projekta: Francisco Javier González Sanz, Inštutut za geologijo in rudarstvo Španije (IGME)
Stran projekta na spletni strani GeoERA: https://geoera.eu/projects/mindesea2/

GIS pregledovalnik za rezultate MINDeSEA

V tem pregledovalniku so na voljo rezultati projekta MINDeSEA:

Odprite zemljevid v novem zavihku.